Gedik Holding kadın istihdamına öncelik veriyor

En Güçlü 50 Kadın listesinde, kaynak ve döküm sanayinde Türkiye’de tek tepe kadın yönetici olan Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, 2009 yılından bugüne sadece üretimde değil, yönetici kanadında da kadın istihdamı konusunda önemli yatırımlarda bulunuyor.

Gedik Holding olarak kadın istihdamına önem verdiklerini ve metal sektöründe mavi yaka kadın istihdam eden firmaların fazla olmadığını belirten Hülya Gedik, öte yandan kadına hâlihazırda verilen sosyal hakların ve pozitif ayrımcılığın gerekliliğini vurgulamakla birlikte çalışan kadına verilen hakların daha da artması halinde çalışan kadının iş yerine maliyetinin artma riskinin bulunduğunu ve bunun kadın istihdamı noktasında önemli bir engel olabileceğinin altını çizdi.

Toplamda yüzde 25, yönetici kanadında ise yüzde 40 oranında kadın çalışan sayısına sahip olduklarını kaydeden Hülya Gedik, kadına verilen sosyal hakların hukuksal anlamda ciddi faydalar kazandırdığını belirtti. Gedik, daha fazla kadın istihdamı yaratılması için kadınların eğitilmesi ve çocuk konusunda sosyal devlet olarak kadının yanında olunması gerekliliğini ve en önemlisi kadına iş hayatında katma değer yaratacak olanakları sunmak gerektiğinin önemine değindi.

Gedik, kadınlara sağlanan sosyal haklar konusunda yapılacak belli düzenlemeler ile beraber Türkiye’de kadın istihdamının bir yandan kadının toplum ve aile içindeki saygınlığı, ekonomik özgürlüğü ve özgüvenine katkı sağlarken öte yandan da ülke ekonomisinin ilerlemesinde etkisinin yüksek olacağını belirtti.